Bangpakok Hospital

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

ราคา 2,600 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

ราคา 4,500 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน

ราคา 3,500 บาท
(รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงภาวะกระดูกพรุนและกระดูกเสื่อม 2 ส่วน

ราคา 1,500 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงภาวะกระดูกพรุนและกระดูกเสื่อม 3ส่วน

ราคา 2,000 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ราคา 150,000 บาท/ข้าง
(ราคารวมค่าแพทย์ ค่าวิสัญญี และ ค่าบริการแล้ว)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.