Bangpakok Hospital

แพคเกจ

แพ็กเกจรากฟันเทียม

ราคา 26,999 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจวัคซีนหลักสำหรับลูกน้อย Baby1

ราคา 5,900 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนหลักสำหรับลูกน้อย Baby2

ราคา 6,000 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนหลักสำหรับลูกน้อย Baby3

ราคา 6,200 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเจ้าตัวน้อย IPD 2 เข็ม

ราคา 5,500 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเจ้าตัวน้อย IPD 3 เข็ม

ราคา 7,500 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเจ้าตัวน้อย IPD 4 เข็ม

ราคา 9,900 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเจ้าตัวน้อย ป้องกันอีสุกอีใส 2 เข็ม

ราคา 2,500 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเจ้าตัวน้อย วัคซีนโรต้า

ราคา 2,200 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.