Bangpakok Hospital

แพคเกจ

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ B1 (สำหรับ 1 ชุด) แคมเปญ Giving&Sharing สุขภาพดีที่ส่งต่อกันได้

ราคา 2,600 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ B1 (สำหรับ 2 ชุด) แคมเปญ Giving&Sharing สุขภาพดีที่ส่งต่อกันได้

ราคา 3,800 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ B2 (สำหรับ 1 ชุด) แคมเปญ Giving&Sharing สุขภาพดีที่ส่งต่อกันได้

ราคา 5,500 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ B2 (สำหรับ 2 ชุด) แคมเปญ Giving&Sharing สุขภาพดีที่ส่งต่อกันได้

ราคา 9,000 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ B3 (สำหรับ 1 ชุด) แคมเปญ Giving&Sharing สุขภาพดีที่ส่งต่อกันได้

ราคา 9,500 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็คเกจตรวจสุขภาพ B3 (สำหรับ 2 ชุด) แคมเปญ Giving&Sharing สุขภาพดีที่ส่งต่อกันได้

ราคา 16,000 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็คเกจตรวจสุขภาพหัวใจ (สำหรับ 1 ชุด) แคมเปญ Giving&Sharing สุขภาพดีที่ส่งต่อกันได้

ราคา 4,500 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็คเกจตรวจสุขภาพหัวใจ (สำหรับ 2 ชุด) แคมเปญ Giving&Sharing สุขภาพดีที่ส่งต่อกันได้

ราคา 6,000 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็คเกจตรวจสุขภาพเบาหวาน (สำหรับ 1 ชุด) แคมเปญ Giving&Sharing สุขภาพดีที่ส่งต่อกันได้

ราคา 3,500 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.