Bangpakok Hospital

แพคเกจ

Aqua Peel

ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

Botox

ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

Bright & White Laser

ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

Filler

ราคาเริ่มต้น 15,290 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

Hifu

ราคาเริ่มต้น Shot ละ 29 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

Infusion

ราคาเริ่มต้น 500 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

Jet Peel

ราคาเริ่มต้น 500 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

Laser Sellas

ราคาเริ่มต้น 1,700 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

Mask ฝรั่งเศส

ราคาเริ่มต้น 500 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.