Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพช่วงบ่าย

ตรวจสุขภาพไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร ก็สามารถตรวจได้

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B1

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 25-35 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B2

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35-45 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี B3

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี S1

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

เพราะโรคหัวใจเป็นโรคอันดับต้นๆของการเสียชีวิต
ตรวจเช็คสุขภาพความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจ เพื่อให้เรารู้ก่อน
และรักษาได้ทัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน

จากผลสำรวจพบว่าคนไทยในช่วงอายุ 20-79 ปี ร้อยละ 8.3 จะป่วยเป็นโรคเบาหวาน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกินของที่มีความหวานและไขมันสูงเกิน มาตรวจสุขภาพเพื่อรู้ก่อนและหากเป็นจะได้รักษาทัน

โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ให้คุณกลับมาใช้ชีวิตในทุกก้าวได้อย่างมั่นใจหลังผ่าตัด

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.