Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท/ข้าง
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจผ่าตัดต้อเนื้อ

ราคา 12,000 บาท/ข้าง (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

ราคา 120,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจฝากครรภ์

ราคา 13,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจรากฟันเทียม

ราคา 26,999 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจวัคซีนหลักสำหรับลูกน้อย

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเจ้าตัวน้อย

ราคาเริ่มต้น 2,200 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหาร

ราคาเริ่มต้น 9,000 บาท
(ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการแล้ว/ไม่รวมค่าแพทย์)

โปรแกรมตรวจการได้ยิน (Audiometer)

ราคา 800 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.