Bangpakok Hospital

แพคเกจ

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเจ้าตัวน้อย IPD 3 เข็ม

ราคา 7,500 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเจ้าตัวน้อย IPD 4 เข็ม

ราคา 9,900 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเจ้าตัวน้อย ป้องกันอีสุกอีใส 2 เข็ม

ราคา 2,500 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเจ้าตัวน้อย วัคซีนโรต้า

ราคา 2,200 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร แบบพ่นยาชา

ราคา 9,000 บาท
(ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการแล้ว/ไม่รวมค่าแพทย์)

แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร แบบได้ยาหลับ

ราคา 12,000 บาท
(ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการแล้ว/ไม่รวมค่าแพทย์)

แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ แบบได้ยาหลับ

ราคา 25,000 บาท
(ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการแล้ว/ไม่รวมค่าแพทย์)

แพ็กเกจส่องกล้องสำไส้ใหญ่ แบบได้ยาหลับ

ราคา 18,000 บาท
(ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการแล้ว/ไม่รวมค่าแพทย์)

โปรแกรมตรวจการได้ยิน (Audiometer)

ราคา 800 บาท
(รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.