Bangpakok Hospital

แพคเกจ

แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

ราคา 120,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจฝากครรภ์

ราคา 13,000 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจฝากครรภ์ครั้งแรก

ราคา 3,500 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

แพ็กเกจรากฟันเทียม

ราคา 26,999 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจวัคซีนหลักสำหรับลูกน้อย Baby1

ราคา 5,900 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนหลักสำหรับลูกน้อย Baby2

ราคา 6,000 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนหลักสำหรับลูกน้อย Baby3

ราคา 6,200 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเจ้าตัวน้อย IPD 2 เข็ม

ราคา 5,500 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

แพ็กเกจวัคซีนเสริมสำหรับเจ้าตัวน้อย IPD 3 เข็ม

ราคา 7,500 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.