Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้อบรมการ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้อบรมการ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานบริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

7 ก.พ. 2567
อ่าน

รพ. บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา รพ. บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉินคอยดูแลอำนวยความสะดวกในงาน

4 ก.พ. 2567
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา

วันที่ 29 มกราคม 2567 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

29 ม.ค. 2567
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 26 มกราคม 2567 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567

26 ม.ค. 2567
อ่าน

รพ. บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา รพ. บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉินคอยดูแลอำนวยความสะดวกในงาน ด.เอ๋ย ด.เด็ก สัญจรปีที่ 11

20 ม.ค. 2567
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้กับเด็กๆ

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้กับเด็กๆ ที่เข้ารับบริการที่รพ. ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

13 ม.ค. 2567
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา รพ. บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉินคอยดูแลอำนวยความสะดวกในงานวันเด็กแห่งชาติ

13 ม.ค. 2567
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา รพ. บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉินคอยดูแลอำนวยความสะดวกในงาน open house 2023

22 ธ.ค. 2566
อ่าน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ร่วมส่งมอบความสุขให้กับคณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา และน้องๆ นักเรียน ร่วมส่งมอบความสุขให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับบริการ

18 ธ.ค. 2566
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.