Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา รพ. บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉินคอยดูแลอำนวยความสะดวกในงาน open house 2023

22 ธ.ค. 2566
อ่าน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ร่วมส่งมอบความสุขให้กับคณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา และน้องๆ นักเรียน ร่วมส่งมอบความสุขให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับบริการ

18 ธ.ค. 2566
อ่าน

รพ.ในเครือบางปะกอกเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในงาน MDRT Thailand

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจรพ.ในเครือบางปะกอก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่รพ.ในเครือบางปะกอกเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในงาน MDRT Thailand

13 ธ.ค. 2566
อ่าน

รพ. บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลในการดำเนินการจัดการแข่งขัน THAI FIGHT

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา รพ. บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลในการดำเนินการจัดการแข่งขัน THAI FIGHT บางกะเจ้า

26 พ.ย. 2566
อ่าน

AIA Hospital Awards 2023 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

คณะผู้บริหารเป็นตัวแทนเข้าร่วมรับรางวัลในงาน "AIA Hospital Awards 2023 " ณ Phayathai Grand Ballroom โรงแรม Eastin Grand Phayathai ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

23 พ.ย. 2566
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมอบรมการดับเพลิงขั้นต้น / ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมอบรมการดับเพลิงขั้นต้น / ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

16 พ.ย. 2566
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "งานวิ่งปราการ 2023"

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "งานวิ่งปราการ 2023" ที่จัดขึ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ

12 พ.ย. 2566
อ่าน

รพ.บางปะกอก-รังสิต 2 ได้จัดงาน "Grand Opening บางปะกอก คลินิกเวชกรรม"

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 หนึ่งในโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกได้จัดงาน "Grand Opening บางปะกอก คลินิกเวชกรรม"

11 พ.ย. 2566
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมงานประชุมคณะกรรมการชุมชน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมงานประชุมคณะกรรมการชุมชน

8 พ.ย. 2566
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.