Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

ขอขอบคุณบริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับพนักงานของบริษัท

13 ก.ค. 2564
อ่าน

โรงพยาบาลฯยังคงเดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม

โรงพยาบาลฯยังคงเดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม รอบกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคอาการเสี่ยง ที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนฯผ่านระบบ"หมอพร้อม"

7 ก.ค. 2564
อ่าน

โรงพยาบาลฯให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 แก่ผู้ประกันตนในมาตรา33

เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 อย่างต่อเนื่องแก่ผู้ประกันตนในมาตรา33 ณ บิ๊กซี ดาวคะนอง

7 ก.ค. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

ขอขอบคุณบริษัท ไทยโซลเดอร์ อินดัสตรี จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับพนักงานของบริษัท

28 มิ.ย. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภาคประชาชนในวันแรก

ภาพบรรยากาศความคึกคักการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รอบกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคอาการเสี่ยง ที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนฯผ่านระบบ"หมอพร้อม"

17 มิ.ย. 2564
อ่าน

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร่วมกับ สนง.ประกันสังคม

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม , สปสช. และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ จัดทีมออกให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ณ บิ๊กซี ดาวคะนอง

10 มิ.ย. 2564
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.