Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

ขอขอบคุณบริษัท ฟูลมาร์ค จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 กับพนักงานของบริษัท

23 ส.ค. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

ขอขอบคุณบริษัท สุรีย์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 กับพนักงานของบริษัท

16 ส.ค. 2564
อ่าน

ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบอาหาร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ขอขอบคุณครอบครัวพิศาลจำเริญและกลุ่มเพื่อน ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้บุคลากรของโรงพยาบาลฯ เพื่อถือเป็นกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์

11 ส.ค. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

ขอขอบคุณบริษัท เกาสุ แพ็กเกจจิ้ง (ศรีราชา) จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับพนักงานของบริษัท

10 ส.ค. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

ขอขอบคุณบริษัท เอสเอสยูพี จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับพนักงานของบริษัท

9 ส.ค. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

ขอขอบคุณบริษัท ฟูลมาร์ค จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับพนักงานของบริษัท

25 ก.ค. 2564
อ่าน

1รูปภาพที่มากด้วยกำลังใจเพื่อให้เราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ขอขอบคุณโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ที่ส่งภาพวาดสวยๆจากฝีมือของน้องๆนักเรียน มายังโรงพยาบาลฯเพื่อถือเป็นกำลังใจกับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ

23 ก.ค. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

ขอขอบคุณบริษัท สุรีย์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับพนักงานของบริษัท

20 ก.ค. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

ขอขอบคุณบริษัท เกาสุ แพ็กเกจจิ้ง จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับพนักงานของบริษัท

19 ก.ค. 2564
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.