Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

ส่งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และอาหาร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร บริษัท เคน แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณอรพินธ์ จิรชนานนท์ ที่ร่วมสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว รวมถึงสนับสนุนอาหารให้กับทางโรงพยาบาลฯ

27 ก.ย. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3

ทางรพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 (Astrazeneca) ให้สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับ วัคซีน Sinovec ครบ 2 เข็ม และลงทะเบียนผ่านทางระบบของรพ.

24 ก.ย. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมมือกับ เทศบาลเมืองลัดหลวง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) ของเทศบาลฯ

เมื่อวันที่ 23-27 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมมือกับ เทศบาลเมืองลัดหลวง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) ของเทศบาลฯ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้กับประชาชนในพื้นที่

2 ก.ย. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ จัดตั้ง รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด - 19

ด้วยพลังแรงใจ ความเสียสละ และ การสนับสนุน ของทุกท่าน ทำให้โรงพยาบาลฯสามารถเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อทำ รพ.สนาม ภายในโรงพยาบาลฯรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้มากกว่า 25 เตียง

24 ส.ค. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

ขอขอบคุณบริษัท ฟูลมาร์ค จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 กับพนักงานของบริษัท

23 ส.ค. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

ขอขอบคุณบริษัท สุรีย์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 กับพนักงานของบริษัท

16 ส.ค. 2564
อ่าน

ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบอาหาร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ขอขอบคุณครอบครัวพิศาลจำเริญและกลุ่มเพื่อน ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้บุคลากรของโรงพยาบาลฯ เพื่อถือเป็นกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์

11 ส.ค. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

ขอขอบคุณบริษัท เกาสุ แพ็กเกจจิ้ง (ศรีราชา) จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับพนักงานของบริษัท

10 ส.ค. 2564
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

ขอขอบคุณบริษัท เอสเอสยูพี จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับพนักงานของบริษัท

9 ส.ค. 2564
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.