Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมการรักษา

การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการใช้ยากระตุ้นหัวใจ (Dobutamine Stress Echo)

เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะที่หัวใจทำงานมากกว่าปกติ โดยใช้เครื่องอัลตราซาวน์หัวใจ
ร่วมกับการให้ยา Dobutamine เป็นตัวกระตุ้นผ่านทางสายน้ำเกลือเข้าทางหลอดเลือดดำ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead)

เป็นการตรวจเบื้องต้นที่ควรใช้ในการตรวจคัดกรอง หรือตรวจสุขภาพประจำปี ถึงแม้จะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Event recorder)

เครื่อง Event recorder เหมาะกับผู้ที่มีอาการใจสั่น หรือหน้ามืดบ่อยๆ หัวใจเต้นผิดจังหวะ พกติดตัวเพื่อบันทึกอาการ เมื่อใดที่มีอาการคนไข้สามารถกดให้เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ทันที และนำมาให้แพทย์แปลผลในภายหลัง

การตรวจฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (Coronary angiogram)

ช่วยในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้อย่างไรแม่นยำแล้วยังช่วยในการตัดสินใจของผู้ป่วย, ญาติ และแพทย์อีกด้วยว่าควรจะแก้ไขหรือรักษาด้วยวิธีใดให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลแก่ผู้ป่วยอย่างสูงสุด โดยทั่วไปใช้เวลาพักฟื้นไม่เกิน 1 วัน

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางผนังทรวงอก

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางผนังทรวงอก (Transthoracic Echocadiography,TTE)

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร

เป็นการตรวจหัวใจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ โดยใช้อุปกรณ์ใส่ลงไปในหลอดอาหาร เพื่อตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ เช่น ผนังหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจรั่ว ติดเชื้อมี่ลิ้นหัวใจ

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.