Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ออกหน่วยดูแลงานกีฬาสีนาคราชเกมส์

26 ส.ค. 2565


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้ออกหน่วยดูแลงานกีฬาสีนาคราชเกมส์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

รพ. ขอขอบคุณที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานกีฬาสีครั้งนี้ และดูแลอำนวยความสะดวกนี้ให้กับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรม

 
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.