Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

13 ก.ค. 2565


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สหวิทยาเขตป้อมปราการ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

โดยภายในกิจกรรมได้ให้ความรู้แนวทางปฎิบัติในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ และสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการบาดในขณะนั้น

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.