Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชมนิมตร

5 ก.ค. 2565


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ รพ.เราเป็นส่วนหนึ่งในในการดูแลให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชมนิมิตร

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.