Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ และ รพ.บางปะกอก 3 ร่วมกันจัดหลักสูตรอบรมเรื่อง "การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

15 มิ.ย. 2565รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ และ รพ.บางปะกอก 3 ร่วมกันจัดหลักสูตรอบรมเรื่อง "การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)" ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานที่สนใจของโรงพยาบาลฯ

โดยหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรฯมีความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและลดความเสี่ยงป้องกันการสูญเสียของชีวิตได้

โดยมี นฉพ.ศุภวัฒน์ โพธิ์วัน (PARAMEDIC) และ คุณวีรญาภา การนา ผจก.ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.