Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมมือกับ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (กระตุ้นเข็ม 3)

23 พ.ค. 2565


เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมมือกับ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (กระตุ้นเข็ม 3) ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในโรงเรียน ต้อนรับการเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคม

สำหรับวัคซีนที่ใช้ในกลุ่มนักเรียนนั้น เป็นไปตามการจัดสรรที่กระทรวงศึกษาธิการที่จะดำเนินการให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และลดการแพร่เชื้อในโรงเรียน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.