Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้กับเด็กนักเรียน

9 พ.ค. 2565รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมมือกับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 กับเด็กนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับภายในโรงเรียน ต้อนรับเปิดเทอมในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงนี้

สำหรับวัคซีนที่ใช้ในกลุ่มนักเรียนนั้น เป็นไปตามการจัดสรรที่กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และลดการแพร่เชื้อในโรงเรียน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.