Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการร่วมกิจกรรม งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 61

15 มี.ค. 2565โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการร่วมกิจกรรม งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 61 ในวันที่ 3-6 มี.ค. 65 ที่ BITEC บางนา

ภายในบูธได้เปิดให้บริการตรวจประเมินสภาพผิวหน้าเบื้องต้นพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาผิวหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงโปรโมชั่นตรวจสุขภาพพิเศษประจำปี 2565 ในราคาประหยัด

โรงพยาบาลฯขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.