Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางประกอกสมุทรปราการ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 แบบ walk in โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

22 ก.พ. 2565

โรงพยาบาลบางประกอกสมุทรปราการ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 แบบ walk in โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 600 ท่าน/วัน ให้กับผู้รับบริการ (สัญชาติไทย และ ต่างชาติ) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนทั่วไป

ยังจุดบริการลานอเนกประสงค์ รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ซึ่งมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทางรพ.จึงแบ่งช่วงเวลาฉีดเพื่อลดการแออัด หากท่านใดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 เข็ม3 โปรดเตรียมเอกสาร และมาเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาที่กำหนด

#วันเวลาการให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.
เริ่มแจกบัตรคิว 6 โมงเช้า
หยุดเสาร์-อาทิตย์

#เอกสารประกอบการบริการ
กรณีสัญชาติไทย : บัตรประชาชน
กรณีต่างชาติ : พาสปอร์ต
โปรดเตรียมหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือ แคปหน้าจอในระบบหมอพร้อม เพื่อนำมาเป็นหลักฐานยืนยันในการรับวัคซีน

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.