Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ออกหน่วยบริการตรวจ ATK ให้กับบริษัท AIA ในงาน AIA AGENCY LEADERS KICK OFF 2022

22 ก.พ. 2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ออกหน่วยบริการตรวจ ATK ให้กับบริษัท AIA ในงาน AIA AGENCY LEADERS KICK OFF 2022 ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของโรงพยาบาลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 7 ไอคอนสยาม

โดยทำการตรวจหาเชื้อให้กับผู้ร่วมงาน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในงาน ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และมีความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ร่วมงานทุกท่าน

*** หากองค์การใดสนใจให้รพ. ออกหน่วยบริการตรวจโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2109-3222 ต่อ 10930-10931

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.