Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับทางโครงการหมู่บ้านชวนชื่น ประชาอุทิศ113

22 ก.พ. 2565เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับทางโครงการหมู่บ้านชวนชื่น ประชาอุทิศ113 พร้อมสนับสนุนของรางวัลจับฉลากเนื่องในวันคริสต์มาสที่ทางหมู่บ้านได้จัดขึ้น

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี พร้อมแจกของที่ระลึกให้กับทางลูกบ้านที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณโครงการหมู่บ้านชวนชื่น ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งผู้อาศัยในโครงการทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับทางโรงพยาบาลฯ ในครั้งนี้

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.