Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

22 ก.พ. 2565วันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้เด็กนักเรียนทุกระดับชั้นก่อนเข้าเรียน ตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน

ทั้งนี้หากพบผล ATK เป็นบวก ทางรพ.จะทำการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR หากพบเชื้อสามารถเข้ารับการรักษาที่รพ.ได้ทันที

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.