Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการร่วมกิจกรรม งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 60 ในวันที่ 25-28 ธ.ค. 64 ที่ BITEC บางนา

22 ก.พ. 2565โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการร่วมกิจกรรม งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 60 ในวันที่ 25-28 ธ.ค. 64 ที่ BITEC บางนา

ภายในบูธได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำเพื่อดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี และ ตรวจประเมินสภาพผิวหน้า พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาผิวหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษประจำปี 2564 ในราคาประหยัด และ แจกของที่ระลึกให้กับลูกค้าที่แวะเวียนมาร่วมกิจกรรมภายในบูธ

โรงพยาบาลฯขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.