Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ จัดบริการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอน่าเป็นวันแรก

22 ก.พ. 2565โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ จัดบริการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอน่าเป็นวันแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนที่สั่งจองวัคซีนเริ่มทยอยเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่ได้เลือกไว้ จึงไม่เกิดการแออัดในการเข้ารับการบริการ

ซึ่งการฉีดวัคซีนในรอบแรกจะบริการฉีดวันที่ 11-14 พ.ย. 64 และรอบถัดไปทางรพ.จะเปิดบริการฉีดเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตามสัดส่วนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากองค์การเภสัชกรรม (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจโรงพยาบาลฯให้ดูแลท่าน
#เราจะผ่านวิกฤตโควิด19ไปด้วยกัน


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.