Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

กิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพยังโครงการโพลิสคอนโด

28 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 26-27 ก.ย.63 ทางโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางปะกอก3จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นยังโครงการโพลิสคอนโด สุขสวัสดิ์64 เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการดังกล่าวทราบถึงสุขภาพของตัวเองในเบื้องต้น และ ได้รับคำแนะนำเพื่อดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี รวมถึงสามารถเข้ารับการรักษาหากเกิดอาการผิดปกติได้ทันท่วงที ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณโครงการโพลิสคอนโดที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งผู้อาศัยในโครงการทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับทางโรงพยาบาลฯในครั้งนี้ โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการและโรงพยาบาลบางปะกอก3 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาโครงการหมู่บ้านใดในเขตพื้นที่ที่โรงพยาบาลฯกำหนด(พระประแดง, พระสมุทรเจดีย์, ทุ่งครุ,ประชาอุทิศ)
สนใจสามารถประสานงานได้ที่ แผนกการตลาดโทร.0-2109-3222 ต่อ 10933
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.