Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมทุรปราการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ จัดกิจกรรมบริการตรวจ ATK ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์

14 ต.ค. 2564รพ.บางปะกอกสมทุรปราการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ นำโดย นายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ และ คุณยงยุทธ พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ พร้อมคณะผู้บริหารของทั้ง 2 แห่ง ได้จัดกิจกรรมบริการตรวจ ATK ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ณ ตลาดคู่สร้าง เพื่อถือเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
โดยเปิด walk in ให้สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน 500 ท่าน ซึ่งมีประชาชนสนใจและเข้าร่วมบริการตรวจหาเชื้อโควิดเป็นจำนวนมาก...
ทาง รพ. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่พระประแดง และพระสมุทรเจดีย์ ในการช่วยควบคุมและลดการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่ เพื่อให้พวกเรา #ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
 
 
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.