Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมมือกับ เทศบาลเมืองลัดหลวง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก (ซิโนฟาร์ม) ของเทศบาลฯ

5 ต.ค. 2564

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 1 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมมือกับ เทศบาลเมืองลัดหลวง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก (ซิโนฟาร์ม) ของเทศบาลฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ยังจุดบริการลานอเนกประสงค์ รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ซึ่งมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้จะเปิดให้บริการ walk in ให้กับผู้ที่อาศัยหรือทำงาน อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง หากท่านใดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 เข็มแรก โปรดเตรียมเอกสารตามที่กำหนด และ มาเข้ารับบริการได้ ตลอดเดือนตุลาคม 2564

ณ ลานอเนกประสงค์ (บริเวณลานจอดรถด้านใน)
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.
เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หากต้องการรับบริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายงานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลัดหลวง โทร. 0-2464-4337
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.