Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3

24 ก.ย. 2564

เนื่องในวันที่ 24 กันยายน เป็นวันมหิดล พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

ทางรพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 (Astrazeneca) ให้สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับ วัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม และลงทะเบียนผ่านทางระบบของรพ.

โดยเปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมด 1,000 คน จะแบ่งช่วงเวลาฉีด ออกเป็น 4 ช่วง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. เพื่อลดการแออัด และได้รับความสะดวกในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.