Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้บริษัทคู่ค้า

23 ส.ค. 2564
ขอขอบคุณบริษัท ฟูลมาร์ค จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลฯเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 กับพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 22 ส.ค.64 ที่ผ่านมา

ซึ่งวัคซีนดังกล่าวเป็นการนำเข้ามาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลฯที่สามารถให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับกลุ่มลูกค้าประเภทองค์กร หน่วยงาน

โดยในส่วนของกระบวนการสั่งจองวัคซีนดังกล่าว กรณีบุคคลทั่วไป องค์กร หรือ หน่วยงาน ทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยตรงเพื่อแจ้งความประสงค์และขอรับการจัดสรรวัคซีน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.