Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับหมู่บ้านสราญสิริประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์

27 เม.ย. 2567

วันที่ 27 เม.ย. 67 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับหมู่บ้านสราญสิริประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ โดยภายในงานได้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดสายตาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังได้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่
 
ทางรพ. ขอขอบคุณโครงการหมู่บ้าน รวมทั้งผู้อาศัยในโครงการทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับบริการในครั้งนี้ และรพ.ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.