Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ จัดอบรม CPR ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

24 เม.ย. 2567


วันที่ 24 เม.ย. 67 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้อบรม CPR ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ โดยหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เรื่องการทำ CPR และสามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล
 
รพ.ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้และเห็นถึงความสำคัญของเรื่อง CPR ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.