Bangpakok Hospital

ทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล Ward 7 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

14 เม.ย. 2567


ทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล Ward 7 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ตามขนบธรรมประเพณีดั้งเดิม โรงพยาบาลฯขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้น และมีความสุขกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.