Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมงานประชุมคณะกรรมการชุมชน

8 พ.ย. 2566


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมงานประชุมคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลเมืองลัดหลวง โดยภายในงานได้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง วัดความดัน และตรวจสายตา โดยไม่มีมีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทั้งกาย ใจ และร่วมส่งต่อสุขภาพที่ดี ด้วยความใส่ใจ พร้อมดูแลทุกท่านด้วยหัวใจGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.