Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ จัดอบรมการ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ครั้งที่ 2

28 ต.ค. 2566


วันที่ 28 ต.ค. 66 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ จัดอบรมการ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ซึ่งได้รับเกียรติจากเรือเอกสมัคร ใจแสน เป็นวิทยากรในครั้งนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากชมรมครูผู้สอนการกู้ชีพขั้นพื้นฐานประเทศไทย โดยหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เรื่องการทำ CPR และสามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล
 
รพ.ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้และเห็นถึงความสำคัญของเรื่อง CPR ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.