Bangpakok Hospital

รพ.ในเครือบางปะกอก ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับตัวแทนประกัน AIA ณ ศูนย์ศุภาคาร

6 มิ.ย. 2566


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รพ.ในเครือบางปะกอก ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับตัวแทนประกัน AIA ณ ศูนย์ศุภาคาร โดยภายในงานได้มีกิจกรรมตรวจวัดความดัน , เจาะเบาหวาน , ตรวจวัดสายตา (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) และมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนประกันที่เข้าอบรม
 
ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.ภานุพงศ์ พงศ์หว่าน แพทย์ Cardiology รพ.บางปะกอก3 ให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดหัวใจและ Heat stroke
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.