Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น

11 มิ.ย. 2566

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับหมู่บ้านอินดี้ 1 ซอยประชาอุทิศ 90
โดยภายในงานได้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสายตา และตรวจสภาพผิวหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังได้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่

ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณโครงการหมู่บ้านอินดี้ 1 รวมทั้งผู้อาศัยในโครงการทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับบริการกับทางโรงพยาบาลฯ ในครั้งนี้
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.