Bangpakok Hospital

Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022

21 มิ.ย. 2566


Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , นายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และนายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนเข้าร่วมรับรางวัลในงาน “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022” ณ Camellia Ballroom ชั้น1 โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้โรงพยาบาลในเครือฯที่ได้รับรางวัลพร้อมประเภทรางวัลต่างๆที่ได้รับมีดังนี้ 1. โรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล -ได้รับรางวัลประเภท Creativity and Innovation Silver Award (รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับ นวัตกรรมใหม่) 2. โรงพยาบาลบางปะกอก1 -ได้รับรางวัลประเภท Collaboration Bronze Award (รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร) 3. โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ -ได้รับรางวัลประเภท Caring Bronze Award (รางวัลด้านการดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นเลิศ)

ในนามเครือโรงพยาบาลบางปะกอกขอขอบคุณตัวแทนฯและผู้รับบริการทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในฐานะโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ในครั้งนี้ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการในทุกแขนงสาขาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกท่านอันจะนำมาซึ่งความประทับใจและก้าวสู่ความสำเร็จด้วยกันต่อไปในอนาคต 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.