Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถ Ambulance

19 เม.ย. 2566เมื่อวันที่ 17 เม.ย.66 ที่ผ่านมา รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถ Ambulance ในการร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

ซึ่งการจัดกิจกรรมมีคุณเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชน ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายมีการแห่รถพระพุทธรูป และรถบุปผชาติ รถจากชุมชนไปยังวัดแหลมฟ้าผ่า เพื่อไปสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระสงฆ์ วัดแหลมฟ้าผ่าตามประเพณีของพื้นที่

โรงพยาบาลขอขอบคุณท่านนายกเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าและผู้บริหาร รวมถึงประชาชนในพื้นที่ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้โรงพยาบาลฯคอยสนับสนุนดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงานครั้งนี้
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.