Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนงานบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่า

19 เม.ย. 2566


เมื่อวันที่ 29 มี.ค.66 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนงานบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่าของกองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือก่อนสำเร็จการศึกษา จำนวน 116 รูป ณ วัดคู่สร้าง

ทั้งนี้ทาง รพ. ได้จัดรถพยาบาลฉุกเฉิน และ ทีมแพทย์และพยาบาลจากศูนย์จักษุ คอยอำนวยความสะดวกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจวัดสุขภาพตาให้กับผู้ร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทางโรงพยาบาลฯขอขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้ รพ.ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมและดูแลสุขภาพให้กับผู้ที่มาร่วมงานอุปสมบทนักเรียนโรงเรียนกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือในครั้งนี้
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.