Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนรถพยาบาล และ ทีมพยาบาลฉุกเฉิน"กีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566"

28 ก.พ. 2566


รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนรถพยาบาล และ ทีมพยาบาลฉุกเฉิน อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลในโครงการ "กีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566" ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งมีทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 6 ทีม โดยได้ทำการแข่งขันกันมาตั้งแต่วันที่ 14 -23 ก.พ.66 ที่ผ่านมา
ทางโรงพยาบาลฯขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าและผู้เข้าแข่งขันตลอดจนคณะผู้จัดงานทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ รพ.ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมและดูแลสุขภาพให้กับผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.