Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

14 ม.ค. 2566


โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉินคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ รพ.ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านสุขภาพให้กับน้องๆ , ผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.