Bangpakok Hospital

รพ. บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน

10 พ.ย. 2565

รพ. บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉินคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมในงานประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ณ บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
รพ. ขอขอบคุณที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.