Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง และ กิ่งกาชาด อำเภอพระประแดง

4 พ.ย. 2565


โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง และ กิ่งกาชาด อำเภอพระประแดง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอน่า จำนวน 400 โดส กับประชาชนในพื้นที่ฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ หอประชุมอำเภอพระประแดง (ข้างโรงเรียนอำนวยวิทย์)

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อถือเป็นการกระตุ้นภูมิและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมถึงป้องกันอาการรุนแรงของโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งภายในงานมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการตลอดการจัดงาน

โรงพยาบาลฯขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อเข้าถึงและเสริมสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีให้กับประชาชนภายใต้ปณิธานของโรงพยาบาลฯที่ว่า "Heart of Care ดูแลด้วยหัวใจ"
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.