Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับ เทศบาลเมืองลัดหลวง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอน่า

19 ต.ค. 2565


โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับ เทศบาลเมืองลัดหลวง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอน่า จำนวน 300 โดส กับประชาชนในพื้นที่ฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ลานกิจกรรมด้านหลังโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อถือเป็นการกระตุ้นภูมิและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมถึงป้องกันอาการรุนแรงของโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งภายในงานมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากตลอดการจัดงาน

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวโรงพยาบาลฯจะร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่คอยให้บริการวัคซีนฯ กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเดือนตุลาคม 2565 นี้ (สามารถติดตามกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ของโรงพยาบาลฯ)

โรงพยาบาลฯขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อเข้าถึงและเสริมสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีให้กับประชาชนภายใต้ปณิธานของโรงพยาบาลฯที่ว่า "Heart of Care ดูแลด้วยหัวใจ"
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.