Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ จัดทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน พิธีบวงสรวงองค์พระสมุทรเจดีย์

18 ต.ค. 2565

เมื่อวันที่ 14-15 ต.ค.65 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ จัดทีมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระสมุทรเจดีย์ และ พิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของชาวจังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทุกภาคส่วนงานราชการจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ในครั้งนี้

โรงพยาบาลฯขอขอบคุณเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ ที่ได้ให้โอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนตลอดการจัดงาน ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดสมุทรปราการที่ถูกส่งกันจากรุ่นสู่รุ่น

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.