Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นายแพทย์ สมพร สุทธิทศธรรม
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญ:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Spine)
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขา : สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.