Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นายแพทย์ บุญมี วิบูลย์จักร์
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ศัลยกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร : University of visayas ประเทศฟิลิปปินส์
วุฒิบัตรสาขา : สาขาศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.