Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ศูนย์ทันตกรรม

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:00 - 17:00 น. 
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 1
  
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10300, 10301, 10302
โทรสาร : 02–877–2222
Call Center : 1745

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.