Bangpakok Hospital

อันตรายของ"ต้อหิน" โรคทางสายตาที่มาแบบเงียบๆโดยไม่รู้ตัว

2 เม.ย. 2564โรคต้อหิน
คือ ภาวะความดันภายในลูกตาสูงมากกว่า 21 มิลลิเมตรปรอท จนทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทตาซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับภาพและเมื่อเส้นประสาทตาถูกทำลายจะทำให้บริเวณส่วนลานสายตาจะแคบลงและหากเป็นมากขึ้นจะส่งผลทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรจนทำให้ตาบอดในที่สุด

ชนิดต้อหินโดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน
2 ชนิด

-ต้อหินมุมเปิด จะเป็นต้อหินประเภทที่จะทำให้เส้นประสาทตาค่อยๆเสียไป การดำเนินของโรคจะค่อยๆเป็นไปอย่างช้าๆทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัว ซึ่งอาจใช้เวลานานหลายปีกว่าจะตาบอด ต้อหินชนิดนี้หากได้รับการวินิฉัยตรวจพบได้เร็วก็สามารถที่จะทำการรักษาและเก็บสายตาส่วนที่เหลือไว้ได้มากกว่าในระยะท้ายของโรค  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่อาจรักษาโรคต้อหินประเภทนี้ให้หายขาดได้ 

-ต้อหินมุมปิด จะมีอาการเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการปวดตาตาแดงตาพร่ามัวบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยลักษณะต้อหินประเภทนี้มีโอกาสรักษาให้หายได้หากรีบเข้ามารับการรักษากับแพทย์ได้ทันเวลา

ความดันลูกตาสูงเกิดขึ้นได้อย่างไร
อาการความดันลูกตาสูงเกิดจากระบบหมุนเวียนของเหลวในดวงตาที่ทำหน้าที่นำสารอาหารและขับถ่ายของเสียเกิดทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดมีการอุดตันของท่อระบายของเหลวและมีการค้างของของเหลวภายในดวงตาส่งผลให้ความดันในลูกตาเพิ่มสูงขึ้นไปกดทับเส้นประสาทตาที่อยู่ด้านหลังของลูกตาให้เกิดความเสียหาย จนไม่สามารถส่งสัญญาณภาพไปแปลผลที่สมองได้

สังเกตอาการของโรคได้อย่างไร
ในทางปฏิบัติแล้วผู้ป่วยต้อหิน ระยะแรกส่วนใหญ่มักไม่สามารถสังเกตได้เองหรือมีอาการแสดงแจ้งให้รู้ล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของต้อหินแบบมุมเปิด ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะค่อยๆมองเห็นภาพแคบลงเรื่อยๆกว่าปกติที่เคยมองเห็น ซึ่งในระยะแรกเกิดอาการก็ยังคงสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ จนกระทั้งการสูญเสียลานสายตาเข้ามาถึงบริเวณตรงกลางทำให้ตามัวและเดินชนสิ่งของรอบข้าง ซึ่งอาการดังกล่าวเป็นระยะท้ายๆของโรคแล้ว อาจทำให้ผู้ป่วยต้องเสี่ยงต่อตาบอดในที่สุดโดยหากพบคความเปลี่ยนแปลงด้านการมองเห็นควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจและรับการรักษาจะทำให้มีโอกาสรักษาให้ดีขึ้นได้ทันท่วงที
 
วิธีการดูแลรักษา
การรักษาทางแพทย์จะทำการเข้าไปลดความดันในลูกตา โดยในเบื้องต้นจะรักษาด้วยการหยอดยา เพื่อให้ของเหลวที่ค้างอยู่ภายในลูกตามีการระบายออกได้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องคอยหยอดยาอย่างสม่ำเสมอตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อควบคุมความดันลูกตาไว้ตลอดเวลา ในกรณีถ้าเมื่อมาถึงจุดที่ไม่สามารถระบายของเหลวที่ท่วมอยู่ภายในลูกตาได้ทันแพทย์อาจพิจารณาทำการผ่าตัด โดยจะเจาะรูระบายของเหลวออกมาซึ่งในปัจจุบันนวัตกรรมทางจักษุแพทย์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งด้านการวินิจฉัยและรักษา ทำให้เราสามารถตรวจหาโรคได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากขึ้น 

 
ใครบ้างที่มีความเสี่ยงเรื่องต้อหิน
โรคต้อหินพบได้ตั้งแต่ในเด็กแรกเกิดแต่กลุ่มที่พบได้มากที่สุดคือกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเคยเป็นโรคนี้มาก่อน นอกจากนี้ยังพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ ผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นหรือยาวมาก ผู้ที่มีปานแดงหรือปานดำที่บริเวณดวงตา ตลอดจนผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณดวงตาเป็นต้น เพื่อเป็นการถนอมสายตา ควรพักหรือเว้นระยะสายตาเพื่อให้กล้ามเนื้อตาได้พัก ด้วยวิธีการมองออกไปไกลๆ หรือ หลับตาไว้สักครู่เพื่อให้กล้ามเนื้อตาได้ผ่อนคลาย เพราะหากเพ่งหรือใช้กล้ามเนื้อตาเป็นเวลานานก็อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดบริเวณรอบดวงตา ปวดศีรษะ หรือกระตุ้นอาการปวดไมเกรนขึ้นได้ Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.